Grundtvig, N. F. S. Frydelig Himmel og Jord

No. 222. *)

Frydelig Himmel og Jord
Synger i Chor:
Han med den vældige Arm
Styred paa Døden sin Harm!
Første-Født i Dødens Rige,
Han gienfødte os tillige,
Gjorde ved et Almagts-Bliv
Svælget til et Moders-Liv,
Afgrund til et Naadens Dyb!