Grundtvig, N. F. S. Synger, Himmel, Jord og Hav

No. 376. *)

Synger, Himmel, Jord og Hav!
Priser Ham, Som Alt os gav:
Kiærlighed med Mund og Haand,
Fader, Søn og Hellig-Aand!

*