Grundtvig, N. F. S. Optaget er i Herlighed

No. 226. *)

Optaget er i Herlighed
Du, som i Naade kom herned,
Vor Gud og Frelser kiære!
Velsignelsen Du efterlod,
Med Løftet om den Trøster god,
Som evig her skal være!
Fuldendt er nu dit store Værk,
Vor Frelser god og Kæmpe stærk,
Selv Døden overvundet!
Du Guddoms-Helt, med Ære stor,
Nu har den mørke, faldne Jord
Med Himmelen forbundet!

Du til din Herlighed opfoer,
Men raaber til dit Folk paa Jord
Fra Himlens Konge-Sæde:
Paakalder Mig af Hjertens Grund!
Jeg er hos eder allenstund,
Med Lys, med Fred og Glæde!

Du gik og os beredte Sted,
Ja, Du til Himmels tog os med,
Nu kom vort Støv til Ære,
Nu herliggjort blev Adams Kiøn,

* 449

Vort Kiød og Been nu med Guds Søn
Skal Kronen evig bære!

Guds Engle saae Dig stige op,
I Støvets Dragt, med Sjæl og Krop,
Det var dem sært at skue,
Beundrende Guds skjulte Raad,
De lydt besang din Helte-Daad
Paa Jordens Myre-Tue!

I Skyer! lad i Evighed
Velsignelsen nu dryppe ned
Paa Eng og Mark og Skove!
Som Cherubimer foer paa Sky
Vor Moders Søn med Konsten ny!
Med Engle I Ham love!