Grundtvig, N. F. S. Jesus, i din Død er Livet

No. 280 . **)

Jesus , i din Død er Livet,
I dit Liv er Salighed,
Din Forsonings-Død har givet
Sjælen Kraft og Hjertet Fred!
Brudt er Syndens Slaveri,
Dødens Rædsel er forbi!
Sinai! du Skræk-Udbreder!
Golgatha dit Lyn afleder!

Naar sig Graven nu oplader,
Jesus tager mig i Favn,

* * 521

Og jeg raaber til Gud-Fader:
Fader-Vor i Jesu Navn!
I din milde Almagts-Haand
Jeg opgiver Sjæl og Aand!
Det da læses i hver Mine:
I Guds Haand er ingen Pine!