Grundtvig, N. F. S. Følger med til Urtegaarden

No. 247. *)

Følger med til Urtegaarden,
I som fristedes og faldt!
See, hvor drabelig for Hjorden
Hyrden stred, da ret det gjaldt!
See Hans Kval og hør Hans Bøn!
Lær at bede af Guds Søn!

Følger med og seer paa Thinget
Verdens Dommer, skiændt og skiældt,
Trindt af Avinds-Mænd omringet,
Døds-Dom over Sandhed fældt!
Væn dig, Sjæl, til Verdens Løn!
Lær at lide af Guds Søn!

Følger med til Retter-Stedet!
Seer Hans Kors og seer Hans Blik!
Seer Hans tørre Læbe vædet
Ynkelig med Galde-Drik!
See Ham rolig, mild og skiøn!
Lær at døe af Davids Søn!

Følger med til Klippe-Graven,
I den aarle Morgen-Stund!

* 479

Mørkt der er i Dødning-Haven,
Lysner dog om Engle-Mund:
Rødt stod op hvad blegnet laae,
Lær os, Herre, at opstaae!