Grundtvig, N. F. S. Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig

No. 98. *)

Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og siig:
O hvor er nu jeg blevet riig!
Min Jesus i mit Hjerte boer!
Et Himmerig er det paa Jord!