Grundtvig, N. F. S. Jesus Christ! vi offre Dig

No. 324. *)

Jesus Christ! vi offre Dig
Lov og Priis evindelig;
Kiærlig kom Du til os ned,
Vinker til din Herlighed,
For Du, fattig, barnesvøbt,
Død paa Korset, dyrt har kiøbt
Hver som troer og bliver døbt!

For dit Septer bøie sig
Hvert et Knæ ydmygelig!
Verdens Riger skal forgaae,
Men din Throne skal bestaae,
Selv naar Stjerner falde ned,
Og dit Venne-Lag, jeg veed,
Dele skal din Herlighed.