Grundtvig, N. F. S. Kom, lad os tømme et Bæger paany

No. 220. *)

Kom, lad os tømme et Bæger paany,
Ei af det Væld, som udsprang under Staven,
Men af den levende Kilde fra Graven,
Saligheds-Kilden, som springer i Sky:
Jesus, vor Livs-Kraft, som Hjerterne styrker!

Lys overalt nu i Fylde opgaaer,
Himlen og Jorden og Helvede klares,
Alle Tings Grundvold i Hast aabenbares,
Paaske-Fest nu hele Skabningen faaer,
Føler ved Ordets Opreisning sig styrket!

Christus , vor Frelser, som Gud saa og Mand!
Med Dig korsfæstet, begravet forleden,
Skal vi opstaae, og som Lys alt herneden
Skinne med Dig i de Levendes Land,
Du for vort Hjerte er Klippen og Styrken!

Pludselig, Herre, blandt Dine Du stod,
Bød dem Guds Fred og gav Trøst dem i Vaanden,

* 445

Nyskabde i dem et Tempel for Aanden,
Skiænked dem Livet, hvormed Du opstod!
Stor er din Naade, vort Lys og vor Styrke!

Som Du begyndte, vor Frelser, bliv ved!
Kom og til os giennem Dørrene lukte!
Bliv ved den Skik, Du indførde og brugde:
Lov os din Glæde og giv os din Fred,
Naadig indblæs os dit Liv og din Styrke!

Vige det Gamle da skal for det Ny,
Som Du paa Korset os vandt og har givet,
Saa vi fornyes til Evigheds-Livet,
Vandre derefter og møde i Sky
Dig, som er evig vort Liv og vor Styrke!