Grundtvig, N. F. S. Helgen her og Helgen hisset

No. 364. *)

Helgen her og Helgen hisset
Er i samme Menighed,
Derom haver os forvisset
Han, som alle Dybder veed!

Helgen-Samfund af Guds Naade
Er vi i Hans Kiærlighed,
Her og hist er Sønnens Gaade
Steget op og dalet ned!

Sammen boe vi i Guds-Haven,
Skildt kun ved det lille Belt,
Til at flyve over Graven
Vinge laaner os vor Helt!

Hæren, som vor Høvding danner,
Talrig af det samme Blod,
Stammeviis med Korsets Banner
Sætter over Jordans Flod!

Millioner alt bebygge
Ønske-Landets Palme-Stad ,
Vi end gaae i Basans Skygge,
Herrens Folk i Gilead!

Næste Gang vor Flok dog følger,
Josva brat os kalder ad,
Hvor sig aabne Jordans Bølger,
Banet see vi Arke-Vad!

Til vi samles efter Haanden ,
Ret i Livets Kilde-Vang,
Mødes her og hist i Aanden
Daglig vi med Moses Sang!

*