Grundtvig, N. F. S. Denne er Dagen, som Herren har gjort

No. 134 .

Denne er Dagen, som Herren har gjort!
Den skal Hans Tjenere fryde,
Op Han i Dag lukked Himmerigs Port,
Saa skal hver Søndag det lyde;
Thi i dens hellige Timer
Herlig af Graven opstod Guds Ord ,
Naadig fra Himlen Guds Aand nedfoer!
Veed I nu, hvorfor det kimer?

Frels da nu, Herre, giv Lykke og Held!
Værket i Dag er dit eget!
Lad Millioner Dig takke i Kveld,
For Du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med Glæde
305 Aanden , som taler og trøster frit,
Folket velsigner i Navnet dit,
Viser, din Fred er tilstæde!

Herre, vor Gud, ja besøg os i Glands,
Hvor i din Kirke vi mødes!
Tungerne binde dig Krands over Krands,
Alt som vort Hjerte opglødes!
Høitiden voxe med Dagen!
Paaske og Pindse udsprang af Juul ,
Saa lad og Glæden af Tro i Skjul
Spørge forgæves om Magen!

Ja, lad saa virke dit Bad og dit Bord ,
Med de indviede Tunger,
At det kan høres, din Aand og dit Ord
Er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
Aanden er bedre end Kiød og Blod,
Herren er liflig og eiegod,
Christne har kronede Dage!