Grundtvig, N. F. S. Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden

No. 293 . *)

Triumf! Triumf! vor Soel er nu oprunden,
Med Foraars-Kraft og Morgen-Skiær!
Om Ham, som laae i Jorde-Linet bunden,
Nu siger Grav: Han er ei her!

Han er opstanden! Du maa for Ham vige,
Blev du end gal og sprang i Flint,
Du Drot i alle sorte Konsters Rige!
Af Thronen ned! afsted, gesvindt!

Han er opstanden! tør endnu I bramme,
I, som i Graven Ham har lagt!
Her staae I nu med eders List til Skamme,
Hvor blev nu de, der stod paa Vagt!

Hvad blev der nu af Stenen og af Seiglet,
Hvormed I Ham til Mørket bandt!
Hvad er nu ved Opstandelsen forfeilet?
Hvad kan nu ikke være sandt?

Var Han ei rigtig død, laae kun i Dvale,
Og sneg sig ud mens Vagten sov?
Lad Verden saa kun hen i Veiret tale!
Vor Frelser lever, Gud skee Lov!

Han lever rigtig, det er Hoved-Sagen,
Og blæser nu ad List og Vold,
Han spøger ikke i sit Jorde-Lagen,
Men virker i os tusindfold!

Triumf! Triumf! vor Frelser er opstanden,
Vi har Ham, skiøndt Han gik herfra,
Vi leve høit med Ham og med hinanden,
Triumf! Triumf! Victoria!

*