Grundtvig, N. F. S. Christi Kirke! lydt du kvæde

No. 350 . *)

Christi Kirke! lydt du kvæde,
Som en Barne-Moder prud!
Sagte nynne du med Glæde,
Som den unge Brud!
Stærk og gammel, ung og viis,
Det er du til Herrens Priis:
Evig Drot, som Engle hylde,
Født i Tidens Fylde!

Dig berømme vi i Støvet,
Helgene i Hvilen sød,
Som med Glands fuldendte Løbet,
Prise end dit Skiød;
Saa du med vor Herre boer
Høit i Himmel, lavt paa Jord,
Knæler som den Mindstes Lige,
Krones i Guds Rige!

Som Maria Jomfru-Moder,
Hjertereen som prøvet Guld,
Føder Aand du unge Poder,
Christne , Kuld paa Kuld!
Fra det Høie Engle-Bud
Kalder dig din Herres Brud,
Alt og favner du med Ordet
Ham ved Naade-Bordet!

Under alle Himmel-Egne
Hvad du beder om, du faaer!
Hvad du lover paa Hans Vegne
Som Hans Throne staaer!
Han ved dig forlader Synd,
Taler Naadens Ord med Fynd,

* 617

Lyser Fred og skaber Glæde,
Med sin Aand tilstæde!