Grundtvig, N. F. S. Bethlehem Ephrata

No. 149 . *)

Bethlehem Ephrata!
Synes du end mellem Sydskende ringe,
Dog skal om dig over Jorden det klinge:
Israels Konge udgik derfra,
Udspringet Hans gaaer dog langt tilbage,
Ophav fra Evigheds Dage!

Zion! Jerusalem!
Falde I maae vel i Fiendernes Hænder,
Dog med en Fødsels-Dag Bladet sig vender,
Ja, med det Barsel i Bethlehem!
Da skal til Israels Børn saa fage
Brødrene vende tilbage!

Hyrden fra Bethlehem!
Hjorden af Ham som af Herren oplives,
Ja, i Guds Herligheds Navn skal den trives!
Mandelig vogter den Stærke dem,
Saa deres Priis under Hyrdens Hænder
Rækker til Jorderigs Ender!