Grundtvig, N. F. S. Den Helt, som knuste Dødens Magt

No. 321. *)

Den Helt, som knuste Dødens Magt,
Han gik, alt som Han havde sagt,
Til Faderen tilbage,
Da efter Paaske-Morgengry
Han vandret havde her paany
I fyrretive Dage;
Kom, Sjæl! troe! knæl
For den største Seiers-Fyrste!
See Ham stige
Op til Herlighedens Rige!

Følg Ham til Bjergets Top, urædd,
Som Elisæus fulgde med

* 584

Den elskede Elias!
Beed saa indstændig, som han bad,
O lad os aldrig skilles ad,
Forklarede Messias!
Hans Svar du har:
Vær kun rolig! følg kun trolig!
Spar din Klage!
Jeg er med dig alle Dage!