Grundtvig, N. F. S. Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge

No. 340 . *)

Himmelske Brudgom! ak, jeg var i Senge,
Har i min Dorskhed vist sovet for længe!
Slukket er Lampen, ak, hvor skal jeg hen?
Skal nu omsonst, for mig Olje at kiøbe,
Jeg med de daarlige Jomfruer løbe,
Staae udelukt, naar jeg kommer igien?
Nei dog, o nei, barmhjertige Herre!
Ei vil for mig Du dit Himmerig spærre!
Ryst mig og væk mig, imens det er Tid,
Saa med de Jomfruer kloge, som gløde,
Jeg med min Lampe kan Brudgommen møde,
Indgaae i Salen til Glæden saa blid,
Hvor i de rene, de festlige Toner
Evig det lyder: vor store Forsoner!
Ære Dig være med Fader og Aandl
Du os gienløste af Fjendernes Haand,
Halleluja! Halleluja! Halleluja!