Grundtvig, N. F. S. Nu kom her Bud fra Engle-Chor

No. 175 . *)

Nu kom her Bud fra Engle-Chor,
Opgangen vil nedstige,
Guds Søn, som i det Høie boer,
Sin kiære Faders Lige,
Vor Skabning sig vil tage paa,
Og som de Smaa
Besøge Jorde-Rige!

Til Nazareth det Bud udgaaer,
Som Gud sin Engel byder,
En Jomfru der en Hilsen faaer,
Vidunderlig den lyder;

* 370

Som Lyn indtræder Gabriel
Med et Hilsæl,
Som skrækker, skiøndt det fryder!

Velsignede af Evas Kiøn!
Gud seer til dig i Naade,
Du føde skal Hans egen Søn,
Alt Adams Kiøn til Baade,
Og sidde dog i Jomfru-Bur
Fuldreen og pur,
Det er en himmelsk Gaade!

Udgrunde kan ei Støv Guds Spor,
Begriber ei Hans Vælde,
Dog aldrig glippe skal Guds Ord,
Men evig gaae og giælde,
Guds Søn vil hvile i din Favn,
Med Jesus -Navn,
Det har jeg dig at melde!

Den Hellig-Aand dig vier ind,
Med Kraften fra det Høie,
Med Rose rød paa Lilje-Kind,
Og Soel-Glands i det Høie;
Guds Søn og din, med Septer godt,
Er evig Drot,
Sig Engle for Ham bøie!

O søde Gud! din Høire-Haand
Mit Hjerte overskygge,
Et Tempel der den Hellig-Aand
I Naade sig opbygge,
Saa aandelig undfanges kan,
Som Gud og Mand,
Min Frelser, mig til Lykke!
371 Ja, lad din Himmel hos mig her
I Aandens Kraft begynde,
Saa Hjertet taber sin Begiær
Til med mit Kiød at synde!
Min Sjæl, en Barne-Engel lig,
Til Himmerig
Saa frydelig sig skynde!