Grundtvig, N. F. S. Sin Eenbaarne Gud hengivet

No. 354. *)

Sin Eenbaarne Gud hengivet
Har for Adams faldne Kiøn,
Og for evig skiænket Livet,
Guddoms-Livet i Hans Søn,
Ubegribelig er Naaden,
Glæden mageløs som Gaaden!

Selv Guds Søn har Sig hengivet
Som et Korn i Jorden saa't,
Med Sig Selv Han gav os Livet
I den Nat, Han blev forraadt,
Saa Han vidste Sig at dele,
Troen altid faaer det Hele!

Ordet er hvad Det vil være,
Kiød og Blod og Vin og Brød,
Herren til Gud Faders Ære,
Aand og Støv og Liv og Død,
Og for os paa Naade-Bordet
Evigt Liv er Guddoms-Ordet!