Grundtvig, N. F. S. I dine Helgenes straalende Kiæde

No. 339 . **)

I dine Helgenes straalende Kiæde
Hvor kan jeg Usling indtræde,
Komme med Himmelens Konge til Ords?
Vover jeg ind over Tærskel at skride,

* * 605

Sætter endog jeg mig nederst til Bords;
Ak, mine Klæder, de er ikke hvide!
Maa da ei Læben forstumme for Gud!
Vil ikke Englene kaste mig ud!
Rens mig, o Herre, imens det er Tid!
Tvæt mig min Kjortel som Lyset saa hvid!
Bænk mig saa naadig ved Bordet igien,
Menneske-Ven!