Grundtvig, N. F. S. Nu nærmer sig vor Pindse-Fest

No. 386. *)

Nu nærmer sig vor Pindse-Fest,
Gud-Helligaand! vær Du vor Giæst,
Som kraftig i hvert Kirke-Aar
Fra Gud-Fader og Søn udgaaer!

* 651

O kom, Guds Aand, og Vidne giv
I os, at Jesus er vort Liv,
Som de, der ei af Andet veed
End Jesu Navn til Salighed!

Kom, Sandheds Aand, og leed os saa,
At vi paa Klarheds Veie gaae,
Men aldrig dog fra Troens Grund
Et Haarsbred vige nogen Stund!

I Kors og Kummer, Trang og Nød,
I Fare, Fristelse og Død,
Til Trøster Du os given est,
Vor Tarv Du kiender ogsaa bedst!

Om derfor end, med Korset paa,
Vi Torne-Stien træde maae,
Dog vinde vi til Livsens Land,
For Du er med, vor Trøster-Mand!

O Hellig-Aand, o søde Gud!
Styrk os, saa vi kan holde ud!
Opvarm os med din Naades Glød,
Og giør os trøstig i vor Død!

Er Nøden haard og Kampen svær,
Da lad os see, din Hjelp er nær,
Og lad os see den Krone skiøn,
Som er i Himlen Troskabs Løn!