Grundtvig, N. F. S. Hør vor Hellig-Aftens Bøn

No. 217. *)

Hør vor Hellig-Aftens Bøn!
Hør os, Guds eenbaarne Søn!
Hør Du os i Paaske-Kveld!
Eftergiv os al vor Giæld;
Saa, opstandne fra de Døde,
Glad vor Mester vi kan møde!

Christenhed! stat op, vær glad!
Gak nu rundt i Zions Stad,
Lovsyng Herren, from og god,
For Han døde og opstod,
Døde for hvad vi bedreve,
Og opstod, for vi skal leve!

Kom da, lad os ret engang
Prøve paa en Takke-Sang,
Knæle dybt i Jesu Navn,
Som os rev af Dødens Favn,
Som forsoned al vor Brøde,
Stod med Naaden op af Døde!

* 441

Hellighold, Guds Venne-Lag,
Herrens store Hvile-Dag ,
Hvilen efter Storm og Strid,
Efter fuldendt Frelser-Id!
Med Udødelighed kroner
Seierrig os vor Forsoner!

Christus! Ære være Dig!
Takke-Sang evindelig!
Ved Korsfæstelsen i Gaar
Lægde Du vort Bane-Saar!
Ved Opstandelsen i Morgen
Slukker Du al Dødning-Sorgen!