Grundtvig, N. F. S. Kom, skab os om, Gud-Helligaand

No. 345 . *)

Kom, skab os om, Gud-Helligaand!
Du kiender Hjertets dybe Grund!
Vær gavmild som Guds runde Haand,
Saa Lov-Sang bølger i vor Mund!

* 610

Du er vor Trøster, gæv og gild,
Du er den ægte Livets Flod,
Du er den rene Alter-Ild,
Og Glædens Olje, fiin og god!

Syvfoldigt virker Du paa Jord
Guds Naades store Underværk,
Du altid er i Livets Ord
Ild-Tungen sød og kæmpestærk!

Vær Du i os den Tunge god,
Som taler Liv og Aand og Fred!
Giv os vor Herres Kiød og Blod!
Giv os Gud-Faders Kiærlighed!

Besjæl os alle Mand som Een!
Da kiende vi de store Tre ,
Og Hun af Herrens Kiød og Been,
Hans Brud, har samme Aand som De!