Grundtvig, N. F. S. For den store Fattigdom

No. 246. *)

For den store Fattigdom,
Hvormed Du til Verden kom,
For din lange Faste-Tid,
For din svare Kamp og Strid,
For din Seir i Ørken vild
Over Fristeren saa snild,
Jesus , Guds og Davids Søn!
Skaan os, hør vor Suk og Bøn!

* 478

For paa Korset nagelfast
Du holdt ud, til Hjertet brast,
For Slagt-Offeret fuldbragt,
Seiglet paa den nye Pagt,
For Du bold i Jordens Skiød
Overvandt den grumme Død,
Jesus , Guds og Davids Søn!
Skaan os, hør vor Suk og Bøn!