Grundtvig, N. F. S. Held den Mand, som frygter Gud

No. 151 . *)

Held den Mand, som frygter Gud,
Og hvis Lyst er Herrens Bud!
Mægtig vorder Slægten hans,
Straale skal hans Æt i Glands!
Til ham regner Guldet ned,
Ret han faaer i Evighed!
Søn af Gud i Barne-Dragt,
Verden ved en Jomfru bragt!
Frels os, Herre Jesus Christ!

Nu de Fromme Seier vandt,
Lys i Mørket nu oprandt,

* 334

Ei som Lynet grumt og vildt,
Men oprigtig, blidt og mildt,
Født for Morgen-Stjernen klar,
Naade-Solen aabenbar!
Søn af Gud i Barne-Dragt,
Verden ved en Jomfru bragt!
Frels os, Herre Jesus Christ!

Dig, Retfærdighedens Soel,
Rundet op, før Hanen goel,
De som tjende Himlens Hær
Af din Stjerne, Synet værd,
Lærde at tilbede godt,
Lærde, Du er Lysets Drot!
Søn af Gud i Barne-Dragt,
Verden ved en Jomfru bragt!
Frels os, Herre Jesus Christ!