Grundtvig, N. F. S. Gud Hellig-Aand! i Tro os lær

No. 86 . *)

Gud Hellig-Aand! i Tro os lær
Vor Frelser-Mand alene
Af Hjertet ret at have kiær,
Og Hannem saa at tjene,
At vi fra Dødens Grumhed maae
I Herrens Liv den Redning faae,
Hans Død os dyrt fortjende!

Giv, at din sunde Lærdoms Kraft
I Hjertet ret fornemmes!
Af Ordets Brød og søde Saft
Vor Salighed lad fremmes,
Ja, giør vor Siæl fra Synden død,
Og ny igjen til Himlen fød,
I Troen Frugt at bære!

* 205

Naar Liv og Aande vil forgaae,
I Dødens bittre Stunde,
O, at vi da din Virkning saa
I Hjertet føle kunde,
At glade vi vor Sjæl og Aand
Befale maae i Jesu Haand,
I Himmerig at gjemmes!