Grundtvig, N. F. S. I Graven laae den Herre Christ

No. 306 .

I Graven laae den Herre Christ,
Herre Christ,
Men Han opstanden er forvist!
Halleluja, Halleluja!

Hans Grav-Høi var en Klippe-Green,
Klippe-Green,
Dog stødte Fod Han ei paa Steen!
Halleluja, Halleluja!

Guds Engle bar Ham ind og ud,
ind og ud,
For Han var baade Mand og Gud!
Halleluja, Halleluja!

Iveien laae en Steen fuldsvar,
Steen fuldsvar,
Den vælted bort en Engel klar,
Halleluja, Halleluja!

Der stod en Vagt for Gud i Muld,
Gud i Muld,
Den blæste Engelen omkuld,
Halleluja, Halleluja!

566

Som Straale-Skytten morgenrød,
morgenrød,
Saa stod Han op af Jordens Skiød,
Halleluja, Halleluja!

I Graven blev Hans Jorde-Lin,
Jorde-Lin,
Det er os en Lig-Skjorte fiin,
Halleluja, Halleluja!

Alt Kiød, som axler Jesu Skrud,
Jesu Skrud,
Det bærer Engle ind og ud,
Halleluja, Halleluja!

Vi leve vil og døe med Christ,
døe med Christ,
Som Sole vi opstaae forvist,
Halleluja, Halleluja!