Grundtvig, N. F. S. Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt

No. 367 . *)

Kom, Hellig-Aand, med Skaber-Magt!
Her hjelper intet Andet,
Sæt Kongens Seigl paa Daabens Pagt
Til Vidnesbyrd med Vandet!

Beviis din Kraft, Guds Høire-Haand!
Forny, med Christ, den Spæde,
Til Fader, Søn og Hellig-Aand
For Øine glad at træde!