Grundtvig, N. F. S. Fordum sønneløs og gold

No. 335 . *)

Fordum sønneløs og gold,
Nu en frugtbar Konge-Moder,
Zion! priis din Brudgom bold
Og dit Børne-Kulds Gud-Broder,
Syng ved Daaben : ikkun Een,
Herren min er god og reen!

Fryd dig, favre Lilje-Vaand!
Børne-Flokke, Herren lige,

* 601

Fødes dig af Vand og Aand
Til at arve Himmerige!
Syng ved Daaben : Under stort,
Herrens Huus og Himlens Port!

Trods Søløvens Overvold,
Jonas kom igien til Live,
For Gienfødelsens Herold
Skulde han paa Jorden blive!
Syng ved Daaben : født paany
Adam blev i Davids By!