Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra Guds Fred! hvor I bygge. (FORSPIL (af Nyaars-Morgen 1824.))

Vist haver jeg feilet
I Skiøn og i Skud,
Dog altid i Speilet
Jeg ledte om Gud,
Og sikkert den Kierte
Opsteg af Hans Ord,
Som trøsted mit Hjerte
Med Haabet om Nord,
Den fløi mig i Haanden,
Hvor herlig i Aanden
Opstod de hentørrede Been!