Francke, Sylvester BREV TIL: Gyldenstierne, Mogens FRA: Francke, Sylvester (1565-11-20)

Lübeck, 20. November 1565. Silvester Francke til Mogens Gyldenstjerne.
Han giver Meddelelse om et Skib, som han skal bygge til Danskerne, og som han venter at have sejlklart til Pinse, og om Ankere, Sejl o. a. dertil. Kongens Smed Cornelius vil meddele nærmere, hvad han mangler. Et til Travemunde ankommet Skib har han lastet med Tømmer og Nagler.

Mynenn gantzwilligenn vnnd geflissende dennste nebennsth wunschynnge gottlicher gnade vnnd aller geluckseliger tidttlicher vnnd ewiger woluartt zuuornn vorder. Erbar, strenger her, her Manus, jck kann juwer strengicheitt nichtt bargenn vann wegenn mynes buwenns haluenn des schepes, ßo do jck juwer strengicheitt tho wethenn: De lengte des kyls js lanck 60 ellenn, jdtt flack jnnden boddenn 25 fote, vp deme auerloep 1) 44 fote bynnenn der remme, vnnd willenn ehme geuenn twe auerlops vnnd eyn koebrugge 2); vorhape my, jdtt schall ko. ma tt, wenn jdtt myth leue 3) rede js vnnd myth leue tho Kopenhagen kumpth, wollgeffallenn, wo wol dath wy s. 747jdtt wath late ahnn geffangenn hebbenn. Noch vorhape jck my, wo jck gesunth blyue, jegenn tho kumstigenn pyngestenn myth Gades hulpe tho Lubck vp der reyde segel rede tho ßynde, so jck nychtt vor sumett warde, jnn deme dath jck dar tho tho donde hebbe, ßo juwer strengicheitt wol gedenckenn kaenn. Dath grote ancker, ßo by der wage steitt, kumptt my nhu wol tho passe thorn plichtt ancker 1) vnnd jdtt ander, so jck hebbe van Kopenhagenn gekregenn, tho jdtt groteste boch 1) ancker. Mester Karnyls 2) de smyth 2) kann nhu de ander ancker wol passenn, nha addeuannhantt 3) wath kleyner. Jck wil juwer strengicheitt ock gebedenn hebbenn, gy willenn mynn schryuentt vor gudtt ahnn nhemenn vnnd willenn my wedder schryuenn, wo jck jdtt myth denn segels 3) makenn schal thorn deme schepe vnnd myth denn takel vnnd touwenn. Jck wil juwer strengicheitt gebedenn hebbenn, gy willen my jnn dussenn dyngenn nichtt vorlathenn, denn mynn trosth steitt vp juwer strengicheitt. Ock hebbe jck mester Karnyls geschreuenn, wartt juwer strengicheitt munttlick borichtt doenn alle myn gebreck, ßo jck vann donde hebbe tho bohoff des schepes. De almechtige Godtt spare juwer strengicheitt gesuntheit vnns alle tho throste. Ock kann jck juwer strengicheitt nichtt bargenn, dath jck scipper Arenth Oldenße dusse weke affardige; js nichtt wider myth deme schepe vp geweßenn alße tho Thramunde, denn de wynth wolde ohne 4) nichtt vp stedenn, muste ohne dar lossenn latenn myth pramenn, vnnd hebbe ohme wedder jnngeschepett 122 planckenn 4) vnnd 10 dusenth holtenn nagell vnnd 200 nagell, holtenn planckenn wolde jck wol mer gekofftt hebben, auerst muth ße myth gelde vpwegenn, ock jdtt leue geltt wartt s. 748my ßo ßer nutte 1), dath jck dar tho nichtt kamenn konde. Hebbe noch ander halff hundertt stucke liggenn, moth ße tho dussem nyenn schepe bruckenn bauenn waters; denn de gronenn planckenn, de jck snydenn latenn, willenn bauenn waters nichtt denenn, wolde deme schepe schadenn geuenn, wenn de sommer dar vp kumptt. Nhu wedtt jck juwer strengicheitt nichtt mer tho schryuenn, denn juwer strengicheitt wil my jnn dussenn dyngenn nychtt vorlathenn. Jck vorhape my vann Gotz haluenn, jck wil juw eynn jungen Ffuertuna 2), weltt Godtt, leuerenn. Juwer strengicheitt schall eynn wolgeffallenn dar ahnne hebbenn. De daeth schal denn meister prisenn. Wor myth jck juwer strengicheitt denn ewigenn almechtigenn Godtt bouele. Datum Lubck denn 20. nouember anno 65.

Siluester Francke,
j. g. d.

(Bagpaa: Spor af Seglet, Udskriften og Mogens Gyldenstjernes Paaskrift:)

Dem erbarnn vnnd ernfestenn gestrengen hern her Manus Guldensternn, stadttholder vp Kopenhagen slodtt, mynem gunstigenn hernn vnnd frunde, denstlich geschreuenn.

Anamet fra Sijluester Franch kyner 3) dag anno 66.

(Mogens Gyldenstjernes Randbemærkninger:)

1) Plycht ancker. 2) Karnijlles smijd. 3) Om segel tijl skybet. 4) Plancker.