Staffeldt, A. W. Schack von Samlede digte

Indhold

Selskabets forord 5
Udgiverens forord 6

Samleren. Et Ugeskrivt, 1788
Til Phyllis 17
Elise 18

Samleren. Et Ugeskrivt, 1789
Den største Heslighed 19
Phanine 19

Minerva, et Maanedsskrivt, 1792
Sang, siungen i Gøttingen den 29 Januarii 1792 20
Budet 21
Til Veemodigheden. Sonnet 22
Længsel 23
Digteren. Rhapsodie 23
Forskeren 25

Musen-Almanach. Poetische Blumenlese aufs Jahr 1793
Der Zweifler am Grabe seinesVaters 26
Der Morgen 31
Die Stunde der Andacht 35
Auf den Trümmern der Gleichen. Sonett 36
Die Stätte. Sonnet 36

Minerva, 1793
Til Lykken. 37
Høstfølelse ved Leinen. Sonnet 38
Tilbagevendelsen 38

Det danske Krigsbibliothek, 1794
Fredens og Frihedens Fest. Cantate 41

Særtryk, 1794
Paa Arveprindsessens Død 45

Nordia 1795
Udødelighed. En Sonnet 50
Menneskets Kald. Plus ultra 51
Elvin og Elvina 53
Det Bedre. (I en Stambog) 64
Til den Helliganede 64
Det dobbelte Bedrag. Sonnett 66

Nytaarsgave for Damer 1796
Erindringer [Jeg hende saae, o søde Minde] 66
Søstrene. (I en Stambog) 69
Kun Glemmigikke. Sonnet 69
Raadet. (i et Exemplar af Messiaden) 70
Gienkomst 70

Euphrosyne. Et Tidsskrift for Damer, 1796
Himmelsynet. Sonnet 72
Til den Troløse 73

Nytaarsgave 1801
Ved Christushovedet, af Annibale Caracci, i det Dresdenske Gallerie 76
Skadesløshed 77
Til Qvinden 78
Til Eros 78

Iris og Hebe, 1801
Sange for den 28 og 29 Januar 1801 79
Epistel til Henriette den 25de September 1797 82

Særtryk, 1801
Ode mine Vaabenbrødre tilegnet ved 89
Kriegsgesang 92

Den danske Tilskuer, 1801
Sang for Kronprindsens Livkorps 93

Nytaarsgave 1802
Frieriet. Fragment i Stanser 95
Svanesang 97
Annalil 99
Til en Moder 101
Den Forførte 102
Sonnetter
I. I Templet paa Cobenzl 105
II. Til Aussig-Dalen 106
III. Den anden Endymion 106
IV. Ved Tizians liggende Venus 107
V. Søefarten 108
VI. Mandens Klage 108
VII. Ved de friske Grave paa Holmens Kirkegaard i Maj 1801 109
Til Marco, en Venetianer 110
Til Mennesk'heden. 1793 110

Siofna for Aaret 1802
Platonismus 111
Fortrydelse. Sonnet 112

Særtryk, 1802
Stum og forfærdet staaer ved Edvards Liigfærd Athene 112
Ach! er stirbt! - mit zarter Mutter-Klage 113

Iris og Hebe, 1802
Sonnetter
I. Til Charis. Prof. Sander tilegnet 114
II. Perlen 115
III. Ved den mediceiske Venus 115
IV. Ved Alexander's Byste i det florentinske Gallerie 116
V. Dødehavets Anadyomene.Ved et Madonnabillede 117
VI. I Paris 118
VII. Dommen. Ved Slutningen af det attende Aarhundred . 118

Ei blot til Lyst. Et Maanedsskrift, 1802
Til den uendelige Natur 119
Opfordring 120
Ode. I den franske Ultrarevolutionsperiode 123
Paa et aftalt Samlingssted [Alt Dagen sig] 124
Tamira og Rizamor. Fragment i Stanser 125
Sang [Jeg kjender et Land som i Bølgernes Favn] 142
Nødvendighed 143
Sonnetter
1. De tre Gudinder 145
2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred] 146
3. Den italienske Opera seria 146
4. Til Glemsel. Paa det Sted hvor den ældgamle tusciske Stad Fiesole stod 147
5. Udsigt 148
6. Spaden 148
Dæmonen 149
Indbydelse 153
Tvivl og Troe 155
Barndommen 158

10

Særtryk, 1802
Gesang für die Kronprinzessin von Dännemark, zu singen an der Wiege [Sanftgebohrne, Engelsbild] 162

Nytaarsgave 1803
Ode til Harmonien 163
Til Harmonien 167
Englene i Hytten 169
Brylluppet 171
Erindringer [Andre forkynde hvert Slag] 175
Til Hiertet [Hvad fattes dig, Hierte?] 177
Sang [Jeg kjender et Land, et velsignet Land] 180
Paa et aftalt Samlingssted [Staaer Dagens Vogn] 181
Natlig Fest 183
Sonnetter
I. Genierne 184
II. Ved Staden Wiens Beskuelse fra Gallizinbierget 185
III. Den Troefaste 185
IV. Til min Genius 186
V. Tempelhallen. Ved Indfarten i Brentafloden 187
VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstelige dresdenske Samling af Pastelstykker 187
VII. Fredensriget 188
VIII. Tilstaaelsen 189
IX. Erindring og Haab [Tidt jeg giennem Mindets Skyggerige] 189
X. Til Marchesi. Efter en blid Aria 190
XI. Faklen 191
XII. Ved Midnat 191
Ax og Blomster
I. Til Gallia 192
II. Til Britterne 192
III. Grækerne 193
IV. Til Bonapartes Genealog 193
V. Under Moreau's Billede 193
VI. Ved Bonapartes Billede 193
VII. Demokratierne 193
VIII. Indskrift paa en Eeg 194
IX. Bøn 194
X. Det sande Værd 194
XI. Til en Bonmotkræmmer 194
XII. Den Lykkelige 195

11

Ei blot til Lyst, 1803
Enevoldsherren 195
Foraarshymne 197
Til Phantasien [Forlad ei, hulde Phantasie] 199
Hiertets Philosophie 201

Iris og Hebe, 1803
Sørgesang om Asan-Aga's Hustrue. (Efter det Morlakkiske) 203

Nytaarsgave 1804
St. Jørgen fra Søen 207
Elskovs Rige 210
Trækfuglen [Fra kolde Himmel hænge] 212
Det Venetianske Foraarsgilde 213
Bærret. (Oldrussisk) 215
Til Sephir. (Efter det Spanske af Villegas) 217
Blomsterne [Og over Engen] 218
Af den røde Bog
Taalmod 220
Samme 221
Betingelse 221
Sammenligning 221
Til de Syge 221
Det Ypperste 221
Tilfredshed 221
Stoicisme 221
Valg 222
Kongen 222
Simplicitet 222
Uvidenhed 222
Den gode Skuespiller 222
De Viises Coquetteri 222
Glæderne 222
Alteret 223
Til de æsthetiske Realister 223
Til Theoristerne 223
Digterprøve 223
Det Frivillige 223
Til Digteren 223
Formen 223
Selvtilbedelse 224
Over Bryllupssalen 224
Til Delia 224
Til * * * 224
Beskedenhedsreglen 224
Philosophiens Oprindelse 224
Undseelsen 224
Samme 225
Fuldendelse 225
Sonnetter
I. Ved et Barns Død 225
II. Stoicismus 226
III. Fantasticis Sang 226
IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang 227
V. Længsel efter Roe 228
VI. Billeddyrkelsen 228
VII. Sværmerens Huris 229
VIII. Hyrdetimen. 1 230
IX. 2 230
X. Floden 231
XI. Det kierere Bedrag. 1 232
XII. 2 232

Digte, 1804
Første Afdeeling
Indvielsen 238
Troubadouren 239
Emmelina 241
Jagten 250
Jertegnet 252
Et Aar i Padua 254
Agnar og Aslaug 255
Den grædske Blomsterpige 262
Havmanden og Fiskerinden 264
Harpespilleren i Kong Erik Eiegods Leir 266
Tilbagekomst 270
Barden 273
Ephemeren 276
Ved Emmas Dødsseng. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik 277
Harpen 279
Den hellige Therese 285
Havfruen og Kongen 288
Naturdatteren 291
Kong Frode og Gubben 293
Jægeren 295
Fugleapotheose 297
Trende Nætter 300
Forfædrene 303
Snedkeren og hans Drenge, i Pestens Tid 312
Den ottende Søn 315
Ruinens Indvaaner 318
Juuledød 326
Kongen af Tyrus og Tiggersken 327
Elverpigerne og Børnene 333
Melancholie. Af en ufuldendt Selvmordercharakteristik 334
Ederduunsankerne 336
Den Vanvittige 338
Rigsdagen i Helvede 340
Kampen mellem Havmanden og Biergtrolden 345
Den nye Øe 352
Ynglingen fra Megæra 357
Anden Afdeeling
Kunstnerlængsel 364
Prometheus eller Menneskets Skabelse 365
Genien 380
Paa Toppen af Mont-Cenis 382
I Høsten 384
Lillas Minde 384
Ganimed 403
Heltedyrkelse 413
Under Lillas Vinduer 416
Til Naturkraften 419
Ved en døende Sommerfugl 427
Aftenhøitid 428
Digterne 430
Blomsten 432
I Canovas Værksted 435
Ved Søen 438
Digterphantasie. Om Vinteren 439
Drømmene 442
Dativen 444
Til Phantasien [Du, mit Livs velsignede Gudinde] 445
Det Uopnaaelige 448
Digterbekiendelse 449