Staffeldt, A. W. Schack von III. Grækerne

III
Grækerne

Saligt jeg priser det Folk, hvis Ynde forskiønnede Jorden,
Og hvis barnlige Fryd seirede over dens Skræk:
Guderne lokkedes ned i Skove og Dale og Floder,
Og den forundrede Død skiulede sig i et Kys.