Staffeldt, A. W. Schack von VI. Ved en Amor af Mengs. - I den churfyrstlige dresdenske Samling af Pastelstykker

VI
Ved en Amor af Mengs
I den churfyrstlige dresdenske Samling
af Pastelstykker

Hvilken Vellyst brænder Guden i!
Kun Dione, ved Lyæos's Side
Moder blivende til en Charide,
Nynner den i Sukkemelodie.

Lyst, til hvis forgudende Magie
Skiebnen Nervers Dirren ei indvi'de,
Kun som Drøm og Anelse tør glide
Fiern paa min Bevistheds Rand forbi.

188

Saa, Orpheussiungne! saa du brændte
Da af Harmoniens Skjød du sprang
Og til Liv og Vellyst Chaos tændte.

Jordens Lyst din's Billed' kun fuldendte
Da med Væsners Hær, ved Stjerneklang,
Hiin i Solens Straalekiede hang.