Staffeldt, A. W. Schack von Til de æsthetiske Realister

Til de æsthetiske Realister

Daarer! hvis lavere Id vil tærske Geniens Blomster
Og ved den himmelske Ild kaage de jordiske Roer.