Staffeldt, A. W. Schack von Det Frivillige

Det Frivillige

Meget Fliden formaaer og den sandkorntællende Møie,
Dog det Yndige kun kommer ubudet til os.