Staffeldt, A. W. Schack von VIII. Indskrift paa en Eeg

VIII
Indskrift paa en Eeg

Hundrede Gange jeg alt mit Løv paa Jordkloden kasted',
Trende Slægter jeg saae vorde og døe ved min Fod;
Paa min susende Top Begeistringen troner i Storme,
Ved min mossede Rod sidder Betragtningen taus;
Hellig min Skyggekreds er, Naturen til Tempel den hvælved',
Her er din Adgang, o Bøn! her er dit Alter, o Tak!