Staffeldt, A. W. Schack von Søstrene. (I en Stambog)

Søstrene
(I en Stambog)

Da dybt af Sorgens Torneskiød
Prometheidens1) Klage lød,
Og Guderne hans Graad saae rinde,
Bønhørte de hans bange Raab,
Nedsendte ufødt Glædes Haab,
Og Søsteren, den svundnes Minde.

*