Staffeldt, A. W. Schack von Bærret. (Oldrussisk)

Bærret
(Oldrussisk)

De Jomfruer hopped' paa Eng og Vang
Saa mangen en fauer Vise de Sang.
Mit er Bærret hiint røde.

De plukke de Blomster, de sanke de Bær
I Græs paa Eng og i Mos ved Kiær.
Mit er Bærret hiint røde.

216

Saa legte de til det ad Qvelde led,
Da hopped' de alle saa let afsted.
Mit er Bærret hiint røde.

De hoppede alle saa let afsted,
Petrovna sinker de mødige Fied.
Hvor er Bærret hiint røde?

Saa gik hun vildt i den korte Nat,
Og hun gik vildt i det stieløse Krat.
Hvor er Bærret hiint røde?

Ak! hvo skal staae mig Arme bi
I den fæle Nat, paa vilden Sti,
Mig og Bærret hiint røde?

Den Fæstemand hørte hendes Røst,
Han hastede did til Skierm og Trøst
Hvor er Bærret hiint røde?

Nu bliver jeg jeg gierne i Krattet her,
Nu kan du beskierme mig med dit Sværd,
Mig og Bærret hiint røde.

Om Morgenen gik hun i Høieloft ind,
Foruden Blomster, med liljehvid Kind,
Uden Bærret hiint røde.

Hvor ere de Blomster, hvor ere de bær,
Du plukked' paa Eng og sanked' ved Kiær,
Og hvor er Bærret hiint røde?

O Moder! jeg gik feil i den sorte Nat,
Saa gik jeg og feil i det stieløse Krat.
Hvor er Bærret hiint røde?

217

Da raabte jeg: Hvo skal staae mig bi
I den fæle Nat, paa vilden Sti?
Mig og Bærret hiint røde?

Da hørte Monossov min bange Røst
Og ilede hid til Skierm og til Trøst.
Hvor er Bærret hiint røde?

Han var saa kiærlig, jeg blev saa sær,
Da gav jeg ham alle de Blomster og Bær,
Samt Bærret hiint røde.