Staffeldt, A. W. Schack von VIII. Hyrdetimen. 1

VIII
Hyrdetimen
1

Udkaarne Himmelhuris! mine Strænge
Tidt lokked' dig med kiælen Melodie,
O kom med al den anede Magie
Din Elsker sukked' efter, ak saa længe!

Omduftet af elysionske Enge,
Omtont af Sfærechorets Harmonie,
Og o! den Salighed du svæver i
Forgudende mit Væsen giennemtrænge!

Mig Phantasos til lønlig Grotte før,
Som ved Arions Harpe, Tidens Bølge
I matte Slag og Suk derude døer.

Kom, Lysets Datter, med Sylfiders Følge,
Som vævende om os et Rosenslør
Vor Brudefest for Himlens Konge dølge!