Staffeldt, A. W. Schack von Dativen

Dativen

v - v - v - vv-,
vv - v - v - vv -,
- v -, - vv -, - v -,
- vv -, - vv -,

Han træder ud i Hedenolds Lund,
Hvor paa Staven Saga hygger hvert Ar,
Mosbegroet, Runernes Steen, Klippen lig,
Bryder med Magt Tidernes Strøm.

»O Dativ! raaber Sprogenes Tolk,
Hvi undveeg du, Flygtling, Nutiden haard?
Er du kun Heltenes Ven, Genius?
Hader du os, Blødhedens Æt?«

Snart, Oldtids Gienlyd, toner hans Røst,
Med hans Læber taler Runernes Steen:
Lyt! o lyt! Vækket i Mus, Nordens Sprog
Ordner igien Tankernes Sværm.

Anfører, svinger Nominativ
I den klare Orddands stolt sig foran,
Følget let, Dativen snoer Blomsterbaand,
Bindende skiønt Gruppernes Leeg.

O Dativ! raaber Sprogenes Tolk,
O du Flygtling! pryd vor Arne paa nye!
Sorrigfuldt Søstrenes Chor sidder der,
Lykkes dem nu Phrasernes Dands?