Staffeldt, A. W. Schack von Betingelse

Betingelse

Skienker, veldædige Guder! mig ikke Kunsten at nyde,
Hvis I ei føie til den Savnets og Lidelsens Kunst.