Staffeldt, A. W. Schack von V. Længsel efter Roe

V
Længsel efter Roe

End ei Kraften af min Arm bortviger,
End ei falmer Vaaren paa min Kind,
Dog med høi Tilfredshed gik jeg ind
Under Skyggerne hvor Lethe sniger.

Kun bag Støvets Hvirvel, som opstiger
Stormende fra Tidens Kiæmpetrin,
Er der Roe for dette matte Sind,
Som omsonst til Fryd og Sandhed higer.

Hist er ingen Tvivl, som støder Gud
Ned fra Thronen, og i Dødens Hænder
Livets stiaalne Flamme blæser ud.

Intet Misbegiær, som haanligt vender,
Tiggende for Muelighedens Port,
Fra Naturens Moderbarm sig bort.