Staffeldt, A. W. Schack von XI. Det kierere Bedrag. 1

XI
Det kierere Bedrag
1

Naar, lig Fredens Engel, Maanen svæver
Over Mindehøies stille Rad,
Medens rundt med Dødningvuggeqvad
Gravens Grylle varsler hver som lever,

Da min Siel i trange Fængsel bæver
Og i Anelser bortilet gad,
Thi et himmelskt, ak! jeg veed ei hvad,
Den i svulmet Længselssuk ophæver.

Phantasie, du høit i Stierneskiær
Stiller et Phantom af Fred og Nøie
Ak! og didhen lokker mit Begiær.

O vend om, svæv heller Jorden nær!
Heller dine Syners Slør forhøie
Den til Himlens Lige for mit Øie!