Staffeldt, A. W. Schack von 2. Digterværdighed [Lyt i hellig Fred]

2
Digterværdighed

Lyt i hellig Fred, o tause Jord!
Festlig Samdragt i Naturens Riger!
Hviil hos trygge Hind, velkomne Tiger!
Stands, o gridske Død! paa Livets Spor!

Lyt, Prometheiders faldne Chor!
Thi af Digt'rens Indre Sangen stiger,
I prophetisk Anelse han sviger
Tidens Bud og over Jorden boer.

Løftet om en salig Fredenssphære
I hans reene Barm Natur indgrov,
Thi hans Anelse er Verdners Lov.

I hans Trylleskabelse vi bære
Uranidens Billede igjen:
Æt'ren aabnes, Jorden svinder hen.