Staffeldt, A. W. Schack von Sammenligning

Sammenligning

Sikre Instinkt! er du ei en Vandringsstav for den Sunde,
Medens den seene Forstand Kryblingens Krykkepar er?