Staffeldt, A. W. Schack von X. Floden

X
Floden

Hvis dit Navn i Sagnets Ærepiller
Af Beundringen indgraves skal,
Dug ei bort i Skyens Draabetal,
Som kun kort om Dagens Ungdom spiller.

Velt dit Liv, en Flod som Lande skiller
Og til Oceanets fierne Val,
Aldrende ud over deres Fald,
Kongerigers hele Fylde triller.

Slægter følge Slægter paa dens Bred,
Tusind Bække af dens Sider rinder
I den travle Syssels Indhegn ned:

Men den prægtigt flyder og omvinder
Nationer med sit Sølverfavn -
Vær som den din Klodes Pryd og Gavn!