Staffeldt, A. W. Schack von Til Marco, en Venetianer

Til Marco,
en Venetianer

Hvad er Lyæos's Skjønhed? hvad er Phryners
Favn og brændende Kys? misundte Skatte?
Mængdens deelte Trængsel for dine Fødder,
Brammende Marco?

Meget de milde Guder dig forundte,
Dog det bedre de end dig forbeholdte.
Med opløftet Tanke, behersket Attraae
Stræb til det Bedre:

Høisind som ovenfra med Jovis Øie
Alt beskuer, mens Nøisomhed, liig Hebe,
Axet til Ambrosia brat forvandler,
Kilden til Nectar.