Staffeldt, A. W. Schack von XI. Til en Bonmotkræmmer

XI Til en Bonmotkræmmer

Vittig du være vil? Vær god og nøiet forinden,
Ellers din Vittighed bliver til Dolkstik og Gift.