Staffeldt, A. W. Schack von Til Harmonien

Til Harmonien

Lilla sover - Harmonie,
Kom med alt dit Tryllerie!
Kom fra Paphos og Cythere,
Eller fra Diones Sphære!
Din forelskte Sanger du
Høre og belønne nu!

168

Kom i Colibriens Lyd
Naar den nynner Vaar og Fryd!
Kom i Sylfens spæde Toner
Som hans vrede Brud forsoner!
Rundtom Alting smeltes i
Ømhed, Elskov, Sympathie!

Kom i Æolsharpers Klang!
Kom i kiælen Hourissang!
Hiin ved Zephyrs Aande surre,
Denne lokke, klukke, kurre:
Luft og Himmel, Hav og Jord
Dirre indeni til Chor!

Kom, o Hierters Dronning, kom!
Nærm dig Søvnens Helligdom!
Billeder af Elskovs Glæde
Gaae i din Accordekiæde,
Og saa sagte, sagtelig
Rundt om Lilla sanke sig.

Ubegrebne Anelser,
Yndigt Veemod, ømt Begiær,
Bange Fryd og kiælen Smerte
Blande sig i hendes Hierte,
Til den Ømme favnet gad
Ak! hun veed selv ikke hvad

Da i Drømmeskikkelse
Nærme sig mit Billede:
Sødtforskrækket, hun det skue,
Kinden staae i Purpurlue,
Ah! men snart hun inderlig
Elskende omfavne mig.

169

Men nu svinde Drøm og Blund,
I min Favn opvaagne hun:
Hvis hun da ei løs sig river,
Men med vaagen Ømhed bliver,
Da først, Harmonie! til Løn
Hørte du din Sangers Bøn.