Staffeldt, A. W. Schack von IV. Barmhiertigheds Tempel. Ved Billingtons Sang

IV
Barmhiertigheds Tempel
Ved Billingtons1) Sang

Lidenskaberne ved Ninas Side
Blunde, som ved en Gudindes Fod,
Dydens Fred, olympiskt Stillemod
Hen paa Sangens klare Bølger glide.

I som sukke, hyle, Hænder vride,
Blodskyld, Angst, Fortvivlen, Angerbod!
Naade her aftvætter Mordets Blod
Og omfavner selv en Pelopide.

Stands, o Tonebygning! Styrt ei ned!
Stands, for her paa Jorden at opstige
Til et Tempel for Barmhiertighed.

At ei meer, med skrækforfulgte Fied,
Bønners Sværm omsonst forvildet skrige
Efter Hielp i Stiernekongens Rige.

*