Staffeldt, A. W. Schack von XII. 2

XII
2

Nei undflye! Fra Jorden du bortvige,
Bort med Haabet og Henrykkelsen!
Fulgt af Tempe og Hesperien
Og af Chronos's glædedrukne Rige!

Ja! lad alt om hvilket Dødelige
Knælede ved Offerluen hen,
Alle Tiders, Zoners Fryd igien
I forklaret Eenhed hist fremstige.

233

O da skal mig, blinde Fange lig,
Naar igiennem Fængslets kiære Sprække
Frihedsdagens Rødme viser sig,

O da skal i salig Længsel mig
Hist bag stierneprydet Æterdække
Dit forklarte Jordphantom tiltrække!